Värme & Sanitet

Installation

Vi utför nyproduktion av allt från enskilda villor till stora lägenhetskomplex och affärslokaler, rotprojekt inom vård skola och omsorg. Även lättare industriapplikationer och komfortkyla.

Service

Ombesörjer alla inom branschen förekommande servicearbeten. Arbete utförs av certifierade installatörer, korrekt och proffesionellt. Och vår auktorisation i VVSI borgar för ett kvalitativt åtagande.

Vi utför bland annat:

  • Byte och service av pannor, värmepumpar och oljebrännare
  • Gasinstallationer för gasol och naturgas
  • Återvinningssystem
  • Komfortkylanläggningar
  • Tryckluftsinstallation
  • Kompletta badrum
  • Solfångareinstallation