Fjärrvärmedistribution

Ända sedan 1984 har vår mest omfattande verksamhet varit inom fjärrvärmesektorn. Vi utför svetsning och skarvisolering av förisolerade kulvertrör och installation av fjärrvärmeundercentraler. Erfarenheten sträcker sig från CU flex 22 till Stål DN800. Med ett par hundra mil kulvertledningar bakom oss borgar vi för kunnande kvalité och flexibilitet.

Abonnentcentraler/Undercentraler

Sträcker sig ifrån enstegskopplade villastorlekar till flerstegskopplade industricentraler.